Hình Thức Thanh Toán

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

-Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp tại Công ty hoặc gọi điện thoại , gửi mail đặt hàng đến Công Ty Minh Tín.
-Khi nhận được thông tin đặt hàng ,chúng tôi sẽ phản hồi thời gian giao hàng.
-Khách hàng cung cấp thông tin để chúng tôi xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).
-Trong vòng 03 ngày tính từ khi nhận được hàng , khách hàng vui lòng chuyển khoản thanh toán
cho chúng tôi theo tài khoản dưới đây:

Thông Tin Tài Khoản:

  • Chủ Tài Khoản: Huỳnh Phước Thành
  • Tên Tài Khoản : Công Ty TNHH TM-DV Minh Tín
  • Số tài khoản : 102010000950534
  • Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng Thương TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh 1